Національний канцер-реєстр України (НКРУ)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУМетодичні матеріали (новий)

Назва

Файл

Тип видання

Рік видання

Моніторинг ефективності скринінгу раку жіночих репродуктивних органів на основі бази даних Національного канцер-реєстру України

Посилання на файл

Методичний посібник

2020

Застосування інформаційної технології Національного канцер-реєстру в системі диспансеризації онкологічних хворих

Посилання на файл

Методичний посібник

2017

Застосування показника популяційної виживаності хворих на злоякісні новоутворення як критерію оцінки якості надання онкологічної допомоги населенню України

Посилання на файл

Методичний посібник

2015


БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЕСТРУ УКРАЇНИ

Підбірка аналітичних статей та матеріалів

Назва статті

Файл

Номер видання

Рік видання

Онкоепідеміологічна ситуація та стан організації онкологічної допомоги в Україні, 2019-2020 рр.

Посилання на файл

№ 22

2021

Характеристики контингентів хворих на злоякісні новоутворення, що перебувають на обліку до 5-ти років, 2015-2019 рр. Кількісний і структурний склад 5-річної розповсюдженості ЗН; порівняння з загальними контингентами хворих; аналіз тривалості спостереження хворих на ЗН в Україні та по регіонах.

Посилання на файл

Характеристика онкоепідеміологічного процесу та стану організації протиракової боротьби в Україні в 2018-2019 рр.

Посилання на файл

№ 21

2020

Характеристики лікування хворих на злоякісні новоутворення в залежності від стадії хвороби. Аналіз показників охоплення спеціальним лікуванням та дорічної летальності у когортах хворих на солідні злоякісні новоутворення і 12 вибраних нозологічних форм раку в розрізі регіонів, 2015-2017 рр.

Посилання на файл

Привітання з нагоди ювілейного випуску Бюлетеня

Посилання на файл

№ 20

2019

Стан реєстрації відомостей про діагностику та лікування хворих на неходжкінські лімфоми в НКР

Посилання на файл

№ 19

2018

Стан реєстрації контингентів хворих на злоякісні новоутворення в Україні на прикладі когорти пацієнтів, що перебували на обліку на кінець 2015 р. (продовження, початок див. у № 18)

Посилання на файл

Мапи захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень, Україна, 2015 р.

Посилання на файл

№ 18

2017

Мапи розповсюдженості захворювання на злоякісні новоутворення, Україна, 2016 р.

Посилання на файл

Стан реєстрації контингентів хворих на злоякісні новоутворення в Україні на прикладі когорти пацієнтів, що перебували на обліку на кінець 2015 р. (див. продовження статті у № 19)

Посилання на файл

Вивчення можливості моніторингу виконання протоколів, що регламентують надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, за допомогою даних Національного канцер-реєстру на прикладі когорти захворілих на рак вульви у 2010-2012 рр.

Посилання на файл

Повнота та якість інформації про хірургічне лікування хворих в Національному канцер-реєстрі на прикладі хворих на рак підшлункової залози

Посилання на файл

№ 17

2016

Використання можливостей НКР для отримання інформації про ефективність онкологічної допомоги населенню на прикладі пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями ободової кишки, молочної залози, передміхурової залози 2002-2013 рр.

Посилання на файл

Імплементація Міжнародної класифікації ICCC-3 для аналізу захворюваності на злоякісні новоутворення дитячого населення України. Аналіз захворюваності на ЗН дитячого населення в Україні, 2002-2013 рр.

Текст
Таблиця
Діаграми - динаміка
Діаграми - вікові показники

Порівняльний аналіз виживаності хворих на злоякісні новоутворення 2002-2004 і 2005-2007 рр. в Україні. За нозологічними групами: всі ЗН, солідні ЗН (С00-С75), лімфоми й інші злоякісні імунопроліферативні захворювання (С81-С88), лейкемії (С91-С95); в Україні в цілому та по регіонах.

Текст
Таблиці, діаграми

№ 15

2014

Про участь Національного канцер-реєстру України в міжнародній системі реєстрації раку. Європейська мережа канцер-реєстрів (ENCR). Європейська ракова обсерваторія (ECO). Міжнародна асоціація канцер-реєстрів (IACR). «Рак на 5-ти континентах» (CI5). Глобальна ініціатива з розвитку реєстрації раку у країнах з низьким та середнім рівнем доходу (GICR).

Посилання на файл

Рівень морфологічної верифікації злоякісних новоутворень в Україні у 2000-2009 рр.

Текст
Таблиці

№ 14

2013

Виживаність хворих як індикатор якості організації онкологічної допомоги хворим на рак шийки матки. Дослідження показників виживаності когорти хворих з діагнозом, встановленим у 2000-2005 рр.

Посилання на файл

№ 13

2012

Проблеми використання медичної інформації: вплив рейтингового оцінювання

Посилання на файл

Оцінка повноти та якості інформації про контингенти хворих на ЗН 2009 року в Україні

Посилання на файл

№ 12

2011

Сучасний стан діагностики, лікування та реєстрації карциноми in situ шийки матки. Дослідження когорти хворих 2000-2010 рр.

Посилання на файл

Аналіз виживаності хворих на рак в Україні. Показники виживаності хворих на ЗН 16-ти нозологічних форм, встановлених у 2000-2005 рр., в залежності від стадії хвороби

Посилання на файл
Посилання на таблиці

№ 11

2010

Проблеми реєстрації вітального статусу онкологічних хворих в Україні.

Посилання на файл

Онкоепідеміологічна ситуація в Україні - результати 10-річного моніторингу. Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень, стан онкологічної допомоги населенню в Україні, 1999-2008 рр.

Посилання на файл
Посилання на файл (частина 2)
Посилання на файл (частина 3)
Посилання на таблиці
Посилання на таблиці
Посилання на рисунки

№ 10

2009

Шляхи поліпшення реєстрації злоякісних новоутворень в мережі Національного канцер-реєстру
- Стан реєстрації випадків захворювання та смерті від раку в Україні
- Автоматизоване співставлення даних персоніфікованого реєстру смертей та канцер-реєстру: перший досвід

Посилання на файл

№ 9

2008

Чому в онкологічній практиці України не проводиться епідеміологічний аналіз виживаності

Посилання на файл

№ 8

2007

Аналіз показників летальності: інформація до роздумів

Посилання на файл

№ 7

2006

Онкологічна статистична інформація: проблеми якості

Посилання на файл

№ 6

2005

Аналітичні матеріали:
- Характеристика хворих, які не отримали спеціального лікування в 2002 р.
- Характеристика хворих, які померли протягом року з моменту встановлення діагнозу в 2002 р.
- Аналіз результатів лікування онкологічних хворих в спеціалізованих та неспеціалізованих лікувальних закладах.

Посилання на файл

№ 5

2004

Аналіз стану реєстрації померлих від раку та показників летальності

Посилання на файл

№ 3

2002