Національний канцер-реєстр України (НКРУ)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ

РАК В УКРАЇНІ,
2016 - 2017
Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби

БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЕСТРУ УКРАЇНИ № 19

КИЇВ - 2018

А в т о р с ь к и й     к о л е к т и в :
к.м.н. Федоренко З.П.,к.т.н. Гулак Л.О., к.м.н. Михайлович Ю.Й.,
к.т.н. Горох Є.Л., к.ф.-м.н. Рижов А.Ю., Сумкіна О.В., Куценко Л.Б.
Г о л о в н и й     р е д а к т о р :
Директор Національного інституту раку,
д.м.н. Колеснік Олена Олександрівна

ЗМІСТ

Титульний лист

 

  Посилання на файл

Основні визначення. Опис показників, наведених у бюлетені.

    Посилання на файл

Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень.
Стан онкологічної допомоги населенню у 2016-2017 рр.

  Посилання на файл (виправлений!)

Питома вага основних 10 форм ЗН в структурі захворюваності і смертності населення України у 2016 р.

    Посилання на файл

Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статево-віковій структурі захворюваності населення України у 2016 р.

    Посилання на файл

Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статево-віковій структурі смертності населення України у 2016 р.

    Посилання на файл

Питома вага 10 основних нозологічних форм ЗН за виключенням немеланомних ЗН шкіри в структурі захворюваності на ЗН населення України у 2016 р.
Питома вага 5 основних нозологічних форм ЗН за виключенням немеланомних ЗН шкіри в статево-віковій структурі захворюваності на ЗН населення України у 2016 р.

    Посилання на файл

Структура контингентів хворих на ЗН у 2017 р.

    Посилання на файл

Показники за рубриками

 

МКХ-10

 
Всі злоякісні новоутворення С00-С96   Посилання на файл
Всі злоякісні новоутворення за виключенням немеланомних ЗН шкіри
С00-С96
(викл.С44, С46,0)
  Посилання на файл
ЗН губи С00   Посилання на файл
ЗН ротової порожнини С01-С08,С46.2   Посилання на файл
ЗН глотки С09-С14   Посилання на файл
ЗН стравоходу С15   Посилання на файл
ЗН шлунка С16   Посилання на файл
ЗН ободової кишки С18   Посилання на файл
ЗН прямої кишки , ануса С19-С21   Посилання на файл
ЗН печінки С22   Посилання на файл
ЗН підшлункової залози С25   Посилання на файл
ЗН гортані С32   Посилання на файл
ЗН трахеї, бронхів, легені С33- С34   Посилання на файл
ЗН кісток та суглобових хрящів С40-С41   Посилання на файл
Меланома шкіри С43   Посилання на файл
Інші ЗН шкіри С44, С46.0   Посилання на файл
ЗН молочної залози С50   Посилання на файл
ЗН шийки матки С53   Посилання на файл
ЗН тіла матки С54   Посилання на файл
ЗН яєчника С56   Посилання на файл
ЗН передміхурової залози С61   Посилання на файл
ЗН нирки С64   Посилання на файл
ЗН сечового міхура С67   Посилання на файл
ЗН головного мозку С71   Посилання на файл
ЗН щитовидної залози С73   Посилання на файл
Хвороба Ходжкіна С81   Посилання на файл
Неходжкінські лімфоми С82-С85   Посилання на файл
Множинна мієлома С90   Посилання на файл
Лейкемії С91-С95   Посилання на файл
ЗН неуточненої первинної локалізації С77-С80   Посилання на файл
Дитяче населення - всі злоякісні новоутворення
С00-С96
  Посилання на файл

Тематичні статті

Стан реєстрації відомостей про діагностику та лікування хворих на неходжкінські лімфоми в НКР

 

Посилання на файл

Стан реєстрації контингентів хворих на злоякісні новоутворення в Україні

на прикладі когорти пацієнтів, що перебували на обліку на кінець 2015 р. (продовження, початок див. у Бюлетені НКР № 18)
 

Посилання на файл

Лікарняні канцер-реєстри, 2017 р.

Опис показників лікарняних канцер-реєстрів онкологічних закладів України
 
  Посилання на файл
Загальні показники діяльності стаціонару
 
  Посилання на файл
Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини
 
  Посилання на файл

Додатки

Додаток А. Статево-вікові показники захворюваності, 2016 р.
    Посилання на файл
Додаток Б. Статево-вікові показники смертності, 2016 р.
    Посилання на файл
Додаток В. Вікові показники розповсюдженості ЗН («контингенти хворих») за регіонами, 2017 р.
    Посилання на файл

Весь довідник: ZIP (~6.2 MB)    PDF ~2.9 MB
⇑ до Змісту

⇐ Інші Бюлетені та публікації НКРУ