НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ

РАК В УКРАЇНІ,
2012 - 2013

Захворюваність, смертність,
показники діяльності онкологічної служби

 

БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЕСТРУ УКРАЇНИ № 15

КИЇВ - 2014

А в т о р с ь к и й     к о л е к т и в :
к.м.н. Федоренко З.П.,к.т.н. Гулак Л.О., к.м.н. Михайлович Ю.Й.,
к.т.н. Горох Є.Л., к.ф.-м.н. Рижов А.Ю., Сумкіна О.В., Куценко Л.Б.


Г о л о в н и й     р е д а к т о р :
Директор Національного інституту раку,
д.м.н., професор Щепотін І.Б.

 

ЗМІСТ

 

МКХ-10

Стор.

Файл

Титульний лист

 

0

Посилання на файл

Опис показників, наведених у бюлетні

 

1-2

Посилання на файл

Вступ. Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень.
Стан онкологічної допомоги населенню.

  3-7 Посилання на файл

Вікова структура захворюваності і смертності населення України у 2012 р.,
контингентів хворих на ЗН у 2013 р.

  8 Посилання на файл

Питома вага основних 10 форм ЗН в структурі захворюваності
і смертності населення України у 2012 р.

  9 Посилання на файл

Питома вага основних 5 форм ЗН в статево-віковій структурі захворюваності
населення України у 2012 р.

  10 Посилання на файл

Питома вага основних 5 форм ЗН за виключенням немеланомних ЗН шкіри
в статево-віковій структурі захворюваності і смертності населення України у 2012 р.

  11 Посилання на файл

Питома вага основних 5 форм ЗН в статево-віковій структурі
смертності населення України у 2012 р.

  12 Посилання на файл

Структура контингентів хворих на злоякісні новоутворення,
показники розповсюдженості на 100 тис. населення, 2013 р.

  13 Посилання на файл

Показники за рубриками

Всі злоякісні новоутворення

С00-С96

14-15 Посилання на файл
Всі злоякісні новоутворення за виключенням немеланомних ЗН шкіри
С00-С96
(викл.С44, С46,0)
16-17 Посилання на файл

ЗН губи

С00

18-19 Посилання на файл

ЗН ротової порожнини

С01-С08,С46.2

20-21 Посилання на файл

ЗН глотки

С09-С14

22-23 Посилання на файл

ЗН стравоходу

С15

24-25 Посилання на файл

ЗН шлунка

С16

26-27 Посилання на файл

ЗН ободової кишки

С18

28-29 Посилання на файл

ЗН прямої кишки , ануса

С19-С21

30-31 Посилання на файл

ЗН підшлункової залози

С25

32-33 Посилання на файл

ЗН гортані

С32

34-35 Посилання на файл

ЗН трахеї, бронхів, легені

С33- С34

36-37 Посилання на файл

ЗН кісток та суглобових хрящів

С40-С41

38-39 Посилання на файл

Меланома шкіри

С43

40-41 Посилання на файл

Інші ЗН шкіри

С44, С46.0

42-43 Посилання на файл

ЗН молочної залози

С50

44-45 Посилання на файл

ЗН шийки матки

С53

46-47 Посилання на файл

ЗН тіла матки

С54

48-49 Посилання на файл

ЗН яєчника

С56

50-51 Посилання на файл

ЗН передміхурової залози

С61

52-53 Посилання на файл

ЗН нирки

С64

54-55 Посилання на файл

ЗН сечового міхура

С67

56-57 Посилання на файл

ЗН головного мозку

С71

58-59 Посилання на файл

ЗН щитовидної залози

С73

60-61 Посилання на файл

Хвороба Ходжкіна

С81

62-63 Посилання на файл

Неходжкінські лімфоми

С82-С85

64-65 Посилання на файл

Множинна мієлома

С90

66-67 Посилання на файл

Лейкемії

С91-С95

68-69 Посилання на файл
Дитяче населення - всі злоякісні новоутворення
С00-С96
70-71 Посилання на файл

Тематична стаття

Порівняльний аналіз виживаності хворих
на злоякісні новоутворення 2002-2004 і 2005-2007 рр. в Україні
  72-83
84-87

Посилання на файл
Посилання на таблиці

Інформація від Центру медичної статистики МОЗ України

Матеріально-технічна база та кадровий потенціал онкологічної служби України
  88-89
90-94

Посилання на файл
Посилання на таблиці

Лікарняні канцер-реєстри, 2013 р.

Опис показників лікарняних канцер-реєстрів онкологічних закладів України
 
95 Посилання на файл
Загальні показники діяльності стаціонару
 
96 Посилання на файл
Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини
 
97-108 Посилання на файл

Міжнародне співробітництво

Про участь Національного канцер-реєстру України в міжнародній системі реєстрації раку
 
109-111 Посилання на файл

Додатки

Додаток А. Статево-вікові показники захворюваності, 2012 р.
  112-115 Посилання на файл
Додаток Б. Статево-вікові показники смертності, 2012 р.
  116-119 Посилання на файл
Додаток В. Вікові показники розповсюдженості ЗН («контингенти хворих») за регіонами, 2013 р.
  120-122 Посилання на файл
Зміст
  123-124 Посилання на файл
Весь довідник в PDF файлі. (~9.7 MB)