НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ

РАК В УКРАЇНІ,
2019 - 2020

Захворюваність, смертність,
показники діяльності онкологічної служби

 

 

БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЕСТРУ УКРАЇНИ № 22

КИЇВ - 2021

 

ЗМІСТ

 

МКХ-10

 

Файл

Титульний лист

 

  Посилання на файл

Опис показників, наведених у Бюлетені

    Посилання на файл

Питома вага основних 10 форм ЗН в структурі захворюваності
і смертності населення України у 2019 р.

    Посилання на файл

Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статево-віковій
структурі захворюваності населення України у 2019 р.

    Посилання на файл

Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статево-віковій
структурі смертності населення України у 2019 р.

    Посилання на файл

Питома вага 10 основних нозологічних форм ЗН за виключенням
немеланомних ЗН шкіри в структурі захворюваності на ЗН населення
України
Питома вага 5 основних нозологічних форм ЗН за виключенням
немеланомних ЗН шкіри в статево-віковій структурі захворюваності на ЗН
населення України

    Посилання на файл

Структура контингентів хворих на ЗН у 2020 р.

    Посилання на файл

 

Показники за рубриками

Всі злоякісні новоутворення С00-С96   Посилання на файл
Всі злоякісні новоутворення за виключенням немеланомних ЗН шкіри
С00-С96
(викл.С44, С46,0)
  Посилання на файл
Хвороба Ходжкіна С81   Посилання на файл
Неходжкінські лімфоми С82-С85   Посилання на файл
Лейкемії С91-С95   Посилання на файл
Дитяче населення - всі злоякісні новоутворення
С00-С96
  Посилання на файл

Тематична стаття

Лікарняні канцер-реєстри, 2020 р.

Опис показників лікарняних канцер-реєстрів онкологічних закладів України
 
  Посилання на файл
Загальні показники діяльності стаціонару
 
  Посилання на файл
Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини
 
  Посилання на файл
Показники хірургічної діяльності стаціонару
 
  Посилання на файл
Показники хірургічної діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини
 
  Посилання на файл

Додатки

Додаток А. Статево-вікові показники захворюваності, 2019 р.
    Посилання на файл
Додаток Б. Статево-вікові показники смертності, 2019 р.
    Посилання на файл
Додаток В. Вікові показники розповсюдженості ЗН («контингенти хворих») за регіонами, 2020 р.
    Посилання на файл