⌂  Національний канцер-реєстр України (НКРУ)
cover: ОНКОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ТА СМЕРТНІСТЬ В УКРАЇНІ, 2022-2023

РАК В УКРАЇНІ,  2022 - 2023
Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби

БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЄСТРУ УКРАЇНИ № 25

Київ - 2024

ЗМІСТ

Титульний лист  

Діяльність онкологічних закладів за даними лікарняних канцер-реєстрів, 2023 р.

Опис показників роботи онкологічних закладів України

 
Загальні показники діяльності стаціонару  
Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини  
Показники хірургічної діяльності стаціонару  
Показники хірургічної діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини  

Додатки: статево-вікові показники

Додаток А. Кількість випадків захворювання на злоякісні новоутворення у статево-вікових групах, 2022 р.  
Додаток Б. Кількість випадків смерті від злоякісних новоутворень у статево-вікових групах, 2022 р.  ⇐ Інші Бюлетені та публікації НКРУ