⌂  Національний канцер-реєстр України (НКРУ)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ

РАК В УКРАЇНІ,
2017 - 2018
Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби


БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЕСТРУ УКРАЇНИ № 20
Київ - 2019

А в т о р с ь к и й     к о л е к т и в :
к.м.н. Федоренко З.П., к.т.н. Гулак Л.О., к.м.н. Михайлович Ю.Й.,
к.т.н. Горох Є.Л., к.ф.-м.н. Рижов А.Ю., Сумкіна О.В., Куценко Л.Б.
Г о л о в н и й     р е д а к т о р :
Директор Національного інституту раку,
д.м.н. Колеснік Олена Олександрівна

ЗМІСТ

Титульний лист

 

Посилання на файл

Привітання з нагоди ювілейного випуску Бюлетеня

  Посилання на файл

Основні визначення. Опис показників, наведених у Бюлетені

  Посилання на файл

Захворюваність і смертність від злоякісних новоутворень; стан онкологічної допомоги населенню України в 2017-2018 рр.

Посилання на файл

Питома вага 10-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень в структурі захворюваності і смертності населення України у 2017 р.
Вікова структура захворюваності та смертності, 2019 р.

  Посилання на файл

Питома вага основних 5-ти нозологічних форм злоякісних новоутворень в статево-віковій структурі захворюваності населення України у 2017 р.

  Посилання на файл

Питома вага основних 5-ти нозологічних форм злоякісних новоутворень в статево-віковій структурі смертності населення України у 2017 р.

  Посилання на файл

Питома вага 10-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень з виключенням немеланомних злоякісних новоутворень шкіри в структурі захворюваності, 2017 р.
Питома вага 5-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень з виключенням немеланомних злоякісних новоутворень шкіри в статево-віковій структурі захворюваності, 2017 р.

  Посилання на файл

Контингенти хворих на злоякісні новоутворення: нозологічна структура та показники на 100 тис. населення, 2018 р.

  Посилання на файл

Показники за рубриками

Назва

Код МКХ-10

 

Всі злоякісні новоутворення

С00-С96

Посилання на файл

Всі злоякісні новоутворення за винятком немеланомних злоякісних новоутворень шкіри

С00-С96 (з виключ. С44, С46,0)

Посилання на файл

Дитяче населення - всі злоякісні новоутворення

С00-С96

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення губи

С00

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення ротової порожнини

С01-С08,С46.2

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення глотки

С09-С14

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення стравоходу

С15

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення шлунка

С16

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення ободової кишки

С18

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення прямої кишки , ануса

С19-С21

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення печінки

С22

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення підшлункової залози

С25

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення гортані

С32

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів, легені

С33-С34

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення кісток та суглобових хрящів

С40-С41

Посилання на файл

Меланома шкіри

С43

Посилання на файл

Немеланомні злоякісні новоутворення шкіри

С44, С46.0

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення молочної залози

С50

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення шийки матки

С53

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення тіла матки

С54

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення яєчника

С56

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення передміхурової залози

С61

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення нирки

С64

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення сечового міхура

С67

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення головного мозку

С71

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення щитоподібної залози

С73

Посилання на файл

Лімфоми Ходжкіна

С81

Посилання на файл

Неходжкінські лімфоми

С82-С85

Посилання на файл

Множинна мієлома

С90

Посилання на файл

Лейкемії

С91-С95

Посилання на файл

Злоякісні новоутворення неуточненої первинної локалізації

С77-С80

Посилання на файл

Лікарняні канцер-реєстри, 2018 р.

Опис показників лікарняних канцер-реєстрів онкологічних закладів України

 
Посилання на файл

Загальні показники діяльності стаціонару

 
Посилання на файл

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини

 
Посилання на файл

Додатки

Додаток А. Статево-вікові показники захворюваності на злоякісні новоутворення, 2017 р.

  Посилання на файл

Додаток Б. Статево-вікові показники смертності від злоякісних новоутворень, 2017 р.

  Посилання на файл

Додаток В. Вікові показники розповсюдженості злоякісних новоутворень («контингенти хворих») в розрізі регіонів, 2018 р.

  Посилання на файл

Повний примірник Бюлетеня №20 з нумерацією сторінок:   

всі файли Бюлетеня у ZIP (~6.2MB)

⇑ до Змісту

⇐ Інші Бюлетені та публікації НКРУ