⌂  Національний канцер-реєстр України (НКРУ)
cover: ОНКОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ТА СМЕРТНІСТЬ В УКРАЇНІ, 2021-2022

РАК В УКРАЇНІ,  2021 - 2022
Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби

БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЄСТРУ УКРАЇНИ № 24

Київ - 2023

А в т о р с ь к и й   к о л е к т и в :
Керівник проєкту - канд.мед.наук З.П.Федоренко
Відповідальний виконавець - О.В.Сумкіна
За участю  канд.мед.наук  В.О.Зуба,
голови підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями
Комітету ВР України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування,
голови Національної асоціації онкологів України
Інформаційно-аналітичне забезпечення: О.В.Сумкіна, канд.тех.наук Є.Л.Горох, канд.тех.наук Л.О.Гулак
Консультативний супровід: доцент КНУ ім.Т.Г.Шевченко канд.фіз.-мат.наук А.Ю.Рижов
За редакцією О.В.Єфіменко, генерального директора ДНП «Національний інститут раку»

ЗМІСТ

Титульний лист  
Рубрика редактора  
Основні визначення. Опис показників, наведених у Бюлетені  
Аналітичний огляд:

Онкоепідеміологічна ситуація та стан організації онкологічної допомоги в Україні, 2021-2022 рр.

- Рівень ураження населення України злоякісними новоутвореннями в 2021 році

- Структурні особливості захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень в 2021 році

- Стан реєстрації випадків захворювання та смерті в 2022 році

- Показники організації лікувально-діагностичного процесу в 2022 році

- Характеристики діяльності онкологічних закладів у 2022 році за даними лікарняних канцер-реєстрів

- Контингенти хворих, що перебувають на обліку наприкінці 2022 року: загальна та 5-річна розповсюдженість злоякісних новоутворень

Питома вага 10-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень в структурі захворюваності та смертності населення України у 2021 р.

Вікова структура онкологічної захворюваності та смертності, 2021 р.
 
Питома вага основних 5-ти нозологічних форм злоякісних новоутворень в статево-віковій структурі захворюваності населення України у 2021 р.  
Питома вага основних 5-ти нозологічних форм злоякісних новоутворень в статево-віковій структурі смертності населення України у 2021 р.  
Питома вага 10-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень з виключенням немеланомних злоякісних новоутворень шкіри в структурі захворюваності, 2021 р.

Питома вага 5-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень з виключенням немеланомних злоякісних новоутворень шкіри в статево-віковій структурі захворюваності, 2021 р.
 
Нозологічна структура загальних контингентів хворих на злоякісні новоутворення, 2022 р.: кількість хворих на обліку (12/06/2023 внесені виправлення в таблицю: НМРШ, грудна залоза)  
Нозологічна структура 5-річних контингентів хворих на злоякісні новоутворення, 2022 р.: кількість хворих на обліку (12/06/2023 внесені виправлення в таблицю: гортань)  

Показники за нозологічними рубриками

Назва МКХ-10  
Всі злоякісні новоутворення С00-С96
Всі злоякісні новоутворення за винятком немеланомних злоякісних новоутворень шкіри С00-С96 (з виключ. С44, С46,0)
Дитяче населення - всі злоякісні новоутворення С00-С96
Злоякісні новоутворення губи С00
Злоякісні новоутворення ротової порожнини С01-С08,С46.2
Злоякісні новоутворення глотки С09-С14
Злоякісні новоутворення стравоходу С15
Злоякісні новоутворення шлунка С16
Злоякісні новоутворення ободової кишки С18
Злоякісні новоутворення прямої кишки , ануса С19-С21
Злоякісні новоутворення печінки С22
Злоякісні новоутворення підшлункової залози С25
Злоякісні новоутворення гортані С32
Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів, легені С33- С34
Злоякісні новоутворення кісток та суглобових хрящів С40-С41
Меланома шкіри С43
Немеланомні злоякісні новоутворення шкіри С44, С46.0
Злоякісні новоутворення молочної залози С50
Злоякісні новоутворення шийки матки С53
Злоякісні новоутворення тіла матки С54
Злоякісні новоутворення яєчника С56
Злоякісні новоутворення передміхурової залози С61
Злоякісні новоутворення нирки С64
Злоякісні новоутворення сечового міхура С67
Злоякісні новоутворення головного мозку С71
Злоякісні новоутворення щитоподібної залози С73
Лімфоми Ходжкіна С81
Неходжкінські лімфоми С82-С85
Множинна мієлома та злоякісні плазмоклiтиннi новоутворення С90
Лейкемії С91-С95
Злоякісні новоутворення неуточненої первинної локалізації С77-С80

Тематичні статті

Формування оптимізованої системи надання онкологічної допомоги населенню України (опублікована 11/07/2023)

Вплив пандемії COVID-19 на онкологічну захворюваність і смертність в Україні у 2020 році: статево-вікові та нозологічні характеристики змін (опублікована 20/07/2023)

- Статево-вікові структурні особливості захворюваності на злоякісні новоутворення в 2015-2020 рр.

- Вплив пандемії на нозологічну структуру ураження населення України злоякісними новоутвореннями

- Зв’язок коливань захворюваності на злоякісні новоутворення у 2020 році із впровадженням карантинних обмежень

- Статево-вікові структурні особливості смертності від злоякісних новоутворень в 2015-2020 рр.

- Достовірність зниження рівня смертності від раку, зареєстрованого в НКРУ

Діяльність онкологічних закладів за даними лікарняних канцер-реєстрів, 2022 р.

Опис показників роботи онкологічних закладів України

 
Загальні показники діяльності стаціонару  
Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини  
Показники хірургічної діяльності стаціонару  
Показники хірургічної діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини  

Додатки: статево-вікові показники

Додаток А. Статево-вікові показники захворюваності на злоякісні новоутворення, 2021 р.

 

Додаток Б. Статево-вікові показники смертності від злоякісних новоутворень, 2021 р.

 
Додаток В. Загальна розповсюдженість злоякісних новоутворень (загальні контингенти хворих) в розрізі регіонів, 2022 р.  
Додаток Г. П'ятирічна розповсюдженість злоякісних новоутворень (обсяг 5-річних контингентів хворих) в розрізі регіонів за статтю та віком, 2022 р.: кількість хворих на обліку 12/06/2023 виправлено дані щодо жіночого населення (вікові групи 80-84 та 85+)  

Повні примірники Бюлетеня №24 з нумерацією сторінок (оновлені 20/07/2023):    об'єднаний PDF (~4.7MB)
  окремими файлами в архіві ZIP (~7.5MB)

⇑ до Змісту

⇐ Інші Бюлетені та публікації НКРУ