Національний канцер-реєстр України (НКРУ)
cover: РАК В УКРАЇНІ, 2021-2022

РАК В УКРАЇНІ,  2021 - 2022
Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби

БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЄСТРУ УКРАЇНИ № 24

Київ - 2023

Авторський колектив :
Керівник проєкту - канд.мед.наук З.П.Федоренко
Відповідальний виконавець - О.В.Сумкіна
Інформаційно-аналітичне забезпечення: О.В.Сумкіна, канд.тех.наук Є.Л.Горох, канд.тех.наук Л.О.Гулак
Консультативний супровід: доцент КНУ ім.Т.Г.Шевченко канд.фіз.-мат.наук А.Ю.Рижов

ЗМІСТ

Питома вага 10-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень в структурі захворюваності та смертності населення України у 2021 р.

Вікова структура захворюваності та смертності, 2021 р.
 
Питома вага основних 5-ти нозологічних форм злоякісних новоутворень в статево-віковій структурі захворюваності населення України у 2021 р.  
Питома вага основних 5-ти нозологічних форм злоякісних новоутворень в статево-віковій структурі смертності населення України у 2021 р.  
Питома вага 10-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень з виключенням немеланомних злоякісних новоутворень шкіри в структурі захворюваності, 2021 р.

Питома вага 5-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень з виключенням немеланомних злоякісних новоутворень шкіри в статево-віковій структурі захворюваності, 2021 р.
 

Діяльність онкологічних закладів за даними лікарняних канцер-реєстрів, 2022 р.

Опис показників роботи онкологічних закладів України

 
Загальні показники діяльності стаціонару  
Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини  
Показники хірургічної діяльності стаціонару  
Показники хірургічної діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини  

Додатки: статево-вікові показники

Додаток А. Статево-вікові показники захворюваності на злоякісні новоутворення, 2021 р.  
Додаток Б. Статево-вікові показники смертності від злоякісних новоутворень, 2021 р.  


⇑ до Змісту

⇐ Інші Бюлетені та публікації НКРУ