⌂  Національний канцер-реєстр України (НКРУ)
cover: РАК В УКРАЇНІ, 2020-2021

РАК В УКРАЇНІ,  2020 - 2021
Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби

БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЄСТРУ УКРАЇНИ № 23

Київ - 2022

Авторський колектив :
Керівник проєкту - канд.мед.наук З.П.Федоренко
Відповідальний виконавець - ст.н.с. О.В.Сумкіна
Інформаційно-аналітичне забезпечення: канд.тех.наук Є.Л.Горох, канд.тех.наук Л.О.Гулак, інж. Л.Б.Куценко
Консультативний супровід: доцент КНУ ім.Т.Г.Шевченко канд.фіз.-мат.наук А.Ю.Рижов

ЗМІСТ

Титульний лист  
Основні визначення. Опис показників, наведених у Бюлетені (оновлений)  

Аналітичний огляд:  Онкоепідеміологічна ситуація та стан організації онкологічної допомоги в Україні, 2020-2021 рр.

- Структурні особливості захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень в 2020 році
- Рівень ураження населення України злоякісними новоутвореннями в 2020 році
- Стан організації лікувально-діагностичного процесу в 2021 році
- Характеристики діяльності онкологічних закладів у період пандемії COVID-19, 2020-2021 рр.
- Співвідношення рівнів смертності та захворюваності
- Контингенти хворих, що перебувають на обліку наприкінці 2021 р.: загальна та часткова розповсюдженість злоякісних новоутворень
Питома вага 10-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень в структурі захворюваності та смертності населення України у 2020 р. (20/04/2023 внесені виправлення у діаграми структури смертності)

Вікова структура захворюваності та смертності, 2020 р.
 
Питома вага основних 5-ти нозологічних форм злоякісних новоутворень в статево-віковій структурі захворюваності населення України у 2020 р.  
Питома вага основних 5-ти нозологічних форм злоякісних новоутворень в статево-віковій структурі смертності населення України у 2020 р. (17/04/2022 внесене виправлення у групі чоловіків віком 55-74 р.)  
Питома вага 10-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень з виключенням немеланомних злоякісних новоутворень шкіри в структурі захворюваності, 2020 р.

Питома вага 5-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень з виключенням немеланомних злоякісних новоутворень шкіри в статево-віковій структурі захворюваності, 2020 р.
 
Загальні контингенти хворих на злоякісні новоутворення: нозологічна структура, показники на 100 тис. населення, 2021 р.  
П'ятирічні контингенти хворих на злоякісні новоутворення: нозологічна структура, показники на 100 тис. населення, 2021 р. (29/05/2023: внесені виправлення в діаграму структури контингентів чоловічої статі)  

Показники за нозологічними рубриками

Назва МКХ-10  
Всі злоякісні новоутворення С00-С96
Всі злоякісні новоутворення за винятком немеланомних злоякісних новоутворень шкіри С00-С96 (з виключ. С44, С46,0)
Дитяче населення - всі злоякісні новоутворення С00-С96
Злоякісні новоутворення губи С00
Злоякісні новоутворення ротової порожнини С01-С08,С46.2
Злоякісні новоутворення глотки С09-С14
Злоякісні новоутворення стравоходу С15
Злоякісні новоутворення шлунка С16
Злоякісні новоутворення ободової кишки С18
Злоякісні новоутворення прямої кишки , ануса С19-С21
Злоякісні новоутворення печінки С22
Злоякісні новоутворення підшлункової залози С25
Злоякісні новоутворення гортані С32
Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів, легені С33- С34
Злоякісні новоутворення кісток та суглобових хрящів С40-С41
Меланома шкіри С43
Немеланомні злоякісні новоутворення шкіри С44, С46.0
Злоякісні новоутворення молочної залози С50
Злоякісні новоутворення шийки матки С53
Злоякісні новоутворення тіла матки С54
Злоякісні новоутворення яєчника С56
Злоякісні новоутворення передміхурової залози С61
Злоякісні новоутворення нирки С64
Злоякісні новоутворення сечового міхура С67
Злоякісні новоутворення головного мозку С71
Злоякісні новоутворення щитоподібної залози С73
Лімфоми Ходжкіна С81
Неходжкінські лімфоми С82-С85
Множинна мієлома та злоякісні плазмоклiтиннi новоутворення С90
Лейкемії С91-С95
Злоякісні новоутворення неуточненої первинної локалізації С77-С80

Діяльність онкологічних закладів за даними лікарняних канцер-реєстрів, 2021 р.

Опис показників роботи онкологічних закладів України

 
Загальні показники діяльності стаціонару  
Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини  
Показники хірургічної діяльності стаціонару  
Показники хірургічної діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини  

Додатки: статево-вікові показники

Додаток А. Статево-вікові показники захворюваності на злоякісні новоутворення, 2020 р. (09/11/2022 внесені виправлення!)  
Додаток Б. Статево-вікові показники смертності від злоякісних новоутворень, 2020 р. (01/04/2022 внесені виправлення!)  
Додаток В. Статево-вікові показники повної розповсюдженості злоякісних новоутворень («загальні контингенти хворих») в розрізі регіонів, 2021 р.  
Додаток Г. Статево-вікові показники 5-річної розповсюдженості злоякісних новоутворень («5-річні контингенти хворих») в розрізі регіонів, 2021 р. (новий)  

Повний примірник Бюлетеня №23 з нумерацією сторінок:    об'єднаний PDF (~5MB)
  окремими файлами в архіві ZIP (~7MB)

⇑ до Змісту

⇐ Інші Бюлетені та публікації НКРУ