Національний канцер-реєстр України (НКРУ)

Наукові публікації, доступні в інтернет мережі
Online accessible research papers


Назва статті / Title Рік видання / Publication year Посилання / Link
Назва статті / Title Рік видання / Publication year Посилання / Link
Comparisons of breast and cervical cancer stage distributions in 10 newly independent states of the former Soviet Union: a population-based study 2021 Читати
Recent cancer incidence trends in Ukraine and short-term predictions to 2022 2020 Читати
Breast cancer incidence in the regions of Belarus and Ukraine most contaminated by the Chernobyl accident: 1978 to 2016 2020 Читати
Burden of malignant melanoma in Ukraine in 2002-2013: incidence, mortality and survival 2020 Читати
Incidence and long-term effects of treatment of malignant germ cell neoplasms in Ukraine 2020 Читати
Birth seasonality patterns of childhood central nervous system tumors: analysis of 6000 cases from 16 Southern-Eastern European population-based cancer registries 2020 Читати
Epidemiology of breast cancer in Ukraine with consideration of the factors of the Chornobyl accident 2019 Читати
Prostate cancer incidence and mortality in the Baltic States, Belarus, the Russian Federation and Ukraine 2019 Читати
Trends in the incidence of carcinoma in situ and cervical cancer in Ukraine 2019 Читати
Колоректальний рак в Україні – епідеміологічні та організаційні аспекти проблеми 2019 Читати
Cancer surveillance in Northern Africa, Central and Western Asia: challenges and strategies in support of developing cancer registries 2018 Читати
Childhood nephroblastoma in Southern and Eastern Europe and the US: Incidence variations and temporal trends by human development index 2018 Читати
Differences in treatment and outcome of pancreatic adenocarcinoma stage I and II in the EURECCA Pancreas Consortium 2018 Читати
Image-guided resection of glioblastoma in eloquent brain areas facilitated by laser surface thermal therapy: clinical outcomes and long-term results 2018 Читати
Persisting inequalities in survival patterns of childhood neuroblastoma in Southern and Eastern Europe and the effect of socio-economic development compared with those of the US 2018 Читати
Survival and mortality rates of Wilms tumour in Southern and Eastern European countries: Socioeconomic differentials compared with the United States of America 2018 Читати
Survival rates in patients with the newly diagnosed glioblastoma: Data from the National Cancer Registry of Ukraine, 2008-2016 2018 Читати
Епідеміологічні передумови доцільності впровадження скринінгу колоректального раку в Україні 2018 Читати
Епідеміологічні та організаційні передумови впровадження скринінгу раку грудної залози в Україні 2018 Читати
Ситуаційний аналіз захворюваності населення України на злоякісні новоутворення, потенційно пов'язані з ендокринними руйнівниками. Розділ у Національному огляді «Ендокринні руйнівники в Україні: стан проблеми та шляхи її вирішення (Перша версія)» 2018 Читати
Breast cancer in South-Eastern European countries since 2000: Rising incidence and decreasing mortality at young and middle ages 2017 Читати
Central nervous system tumours among adolescents and young adults (15–39 years) in Southern and Eastern Europe: registration improvements reveal higher incidence rates compared to the US 2017 Читати
Evaluation of data quality at the National Cancer Registry of Ukraine 2017 Читати
Incidence, time trends and survival patterns of childhood pilocytic astrocytomas in Southern-Eastern Europe and SEER, US 2017 Читати
Malignant central nervous system tumors among adolescents and young adults (15-39 years old) in 14 Southern-Eastern European registries and the US Surveillance, Epidemiology, and End Results program: Mortality and survival patterns 2017 Читати
Mortality and survival patterns of childhood lymphomas: geographic and age-specific patterns in Southern-Eastern European and SEER/US registration data 2017 Читати
Neuroblastoma among children in Southern and Eastern European cancer registries: Variations in incidence and temporal trends compared to US 2017 Читати
Злоякісні новоутворення в дитячій популяції України - досвід застосування міжнародної класифікації ICCC-3 2017 Читати
Оцінка простеженості контингентів хворих зі злоякісними новоутвореннями жіночих репродуктивних органів в Україні 2017 Читати
Стан організації онкологічної допомоги хворим зі злоякісними новоутвореннями чоловічих сечостатевих органів в Україні 2017 Читати
Health effects of the Chornobyl accident – thirty years aftermath 2016 Читати
Incidence and time trends of childhood lymphomas: findings from 14 Southern and Eastern European cancer registries and the Surveillance, Epidemiology and End Results, USA 2016 Читати
Risk of breast cancer development in the women of the younger age categories in Ukraine 2016 Читати
Survival trends in childhood chronic myeloid leukaemia in Southern-Eastern Europe and the United States of America 2016 Читати
The EURECCA Pancreatic Cancer Project: An overview of the first data 2016 Читати
Епідеміологія раку після Чорнобильської аварії 2016 Читати
Риск развития рака молочной железы у женщин младших возрастных категорий в Украине 2016 Читати
Childhood central nervous system tumours: Incidence and time trends in 13 Southern and Eastern European cancer registries 2015 Читати
Experience of study of the incidence of malignant neoplasms population in small areas of Ukraine, which suffered contamination with radionuclides due to the Chornobyl accident 2015 Читати
Non-thyroid cancer in Northern Ukraine in the post-Chernobyl period 2015 Читати
Нові підходи до оцінки стану онкологічної допомоги населенню 2015 Читати
Оцінка стану організації онкологічної допомоги населенню за даними Національного канцер-реєстру України 2015 Читати
Результати хірургічного лікування дітей з нейробластомою (досвід відділення) 2015 Читати
Thyroid cancer incidence in Chornobyl liquidators in Ukraine: SIR analysis, 1986-2010 2014 Читати
Застосування показників популяційної виживаності як критерію оцінки онкологічної допомоги хворим на рак сечостатевих органів 2014 Читати
Захворюваність на рак щитоподібної залози населення України після аварії на ЧАЕС 2014 Читати
Оцінка якості та ефективності виконання державних програм з онкології. Погляд на проблему 2014 Читати
Рак щитоподібної залози як проблема антропогенного забруднення (І повідомлення) 2014 Читати
Стан організації онкологічної допомоги населенню областей, що зазнали впливу наслідків аварії на ЧАЕС 2014 Читати
Чверть століття після Чорнобильської аварії: ризик раку в групах постраждалого населення 2014 Читати
Використання показника виживаності як критерію оцінки якості онкологічної допомоги населенню 2013 Читати
Захворюваність населення України на злоякісні новоутворення органів травного каналу після аварії на ЧАЕС 2013 Читати
Особливості розвитку захворюваності на рак сечостатевих органів в Україні після аварії на ЧАЕС 2013 Читати
Риск рака в группах населения, пострадавшего вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции 2013 Читати
Три десятиліття після Чорнобильської аварії: Захворюваність на злоякісні новоутворення постраждалого населення 2013 Читати
Cancer incidence and nuclear facilities in Ukraine: a community-based study 2012 Читати
Особливості трендових моделей захворюваності на рак грудної залози в Україні після аварії на ЧАЕС 2012 Читати
Сучасний стан діагностики, лікування та реєстрації карциноми in situ шийки матки 2012 Читати
Частота злоякісних новоутворень у мешканців міст України з радіаційно-небезпечним виробництвом 2012 Читати
Контингенти хворих на злоякісні новоутворення в Україні - оцінка повноти та якості інформації 2011 Читати
Неоадъювантное лечение больных саркомой мягких тканей конечностей и туловища 2011 Читати
Порівняльна характеристика стану ураження злоякісними новоутвореннями міського та сільського населення України 2011 Читати
Сезонность рождения больных раком желудка в 8 областях Украины 2011 Читати
Частота развития солидных опухолей у больных хронической лимфоцитарной лейкемией, пострадавших в результате Чернобыльской аварии 2011 Читати
Эффективность терапии пациентов с неходжкинскими лимфомами с использованием препарата ритуксимаб 2011 Читати
Thyroid cancer incidence in Ukraine: trends with reference to the Chernobyl accident 2010 Читати
Ефективність діагностики та лікування хворих злоякісними пухлинами порожнини носа та приносових пазух в Україні в 2002-2004 роках 2010 Читати
Рак желудка и сезонность рождения (по данным Национального канцер-регистра Украины) 2010 Читати
Ризик розвитку раку молочної залози у жінок постменопаузального віку в залежності від місяця їх народження 2010 Читати
Thyroid cancer in Ukrainian population groups affected by the Chernobyl accident 2009 Читати
Twenty years after the Chernobyl accident: solid cancer incidence in various groups of the Ukraine population 2007 Читати
Національний канцер-реєстр України: новий етап протиракової боротьби. Розділ монографії «Медичні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції» 2007 Читати
Узагальнення 20-річного досвіду дослідження можливих онкологічних наслідків Чорнобильської катастрофи в Україні. Розділ монографії «Медичні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції» 2007 Читати
Breast cancer in Belarus and Ukraine after the Chernobyl accident 2006 Читати
Solid cancer incidence in various groups of population affected due to the Chernobyl accident. In: Collection of scientific articles «The health effects of the human victims of the Chernobyl catastrophe» 2006 Читати
Post-Chornobyl thyroid cancers in Ukraine. Report 2: Risk analysis 2006 Читати
Leukemia incidence in the Zhytomir and Kiev regions of the Ukraine 2004 Читати
Ukrainian national cancer registry: problem of data quality for cancer epidemiological studies of the consequences of Chernobyl accident 2003 Читати
Cancer incidence in Ukraine after the Chernobyl accident 2002 Читати
National cancer registry and analysis of oncoepidemiological situation in Ukraine 2001 Читати
Структура заболеваемости населения Украины злокачественными новообразованиями 2001 Читати
Cancer registration techniques in the new independent states of the former Soviet Union. IARC Technical Report No. 35, 1998 1998 Читати

До Переліку публікацій

Головна / Home