В С Т У П

Це видання є першою публікацією статистичних даних про захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень населення України в 1998 році, що грунтуються виключно на базі даних Національного канцер-реєстру України. База даних включає персоніфіковані відомості про онкологічних хворих, які зареєстровані в 23 регіонах України (на момент формування бюлетеня).* Вся мережа канцер-реєстрів України працює за єдиною інформаційною технологією, створеною фахівцями Центрального канцер-реєстру. Прийняті єдині стандартні інформаційні моделі опису онкологічного хворого та онкоепідеміологічного процесу дозволяють об'єднувати дані всіх регіональних реєстрів, виконувати їх аналіз, а обласним канцер-реєстрам при необхідності провадити обмін інформацією. Подані дані є репрезентативними для всієї популяції України і дозволяють отримати статистично достовірну інформацію, що характеризує онкоепідеміологічну ситуацію в Україні.

Провадився аналіз уточнених протягом року даних, що прийнято в світовій практиці при проведенні такого роду досліджень. Відсутність даних з 4-х регіонів не дозволяє приводити абсолютні цифри числа захворівших по Україні, проте не є перешкодою для обчислення показників.

Дані з усіх регіонів України накопичуються в Центральному канцер-реєстрі, який функціонує в межах відділу наукових основ організації протиракової боротьби Інституту онкології та радіології АМН України. На даний час база даних реєстра включає інформацію про 1 млн. 200 тис. онкологічних хворих України як первинно зареєстрованих, так і тих, що вже раніше перебували на обліку, як на тих, що є живими, так і тих, що померли.

Матеріали, наведені в бюлетені, можуть використовуватись організаторами охорони здоров'я, епідеміологами, екологами, студентами медвузів та університетів для характеристики стану ураження населення України злоякісними новоутвореннями.
Публікація бюлетеню стала можливою завдяки творчій співпраці між співробітниками Центрального канцер-реєстру та канцер-реєстрів областей України:

Вінницької - Л.Л.Антонюк
Волинської - О.М.Балас
Дніпропетровської - Н.М.Шестакова
Донецької - Л.М.Кузнєцова
Житомирської - Л.В.Мельничук
Закарпатської - Л.О.Жолудєва
Івано-Франківської - П.М.Семенів
Київської - С.Н.Бодюл
Луганської - Л.Б.Дюльгер
Львівської - Ю.Ю.Олійник
Миколаївської - А.А.Воронецький
Одеської - Ю.Е.Ловчин
Рівненської - В.І.Євтушок
Сумської - М.Я.Бориско
Тернопільської - В.І.Солом'яник
Харківської - Ф.Л.Уразов
Херсонської - О.Л.Зюков
Хмельницької - В.А.Тайц
Черкаської - Т.А.Бабушкіна
Чернівецької - Л.М.Нестерова
Чернігівської - В.М.Зотов
м.Київ - О.В.Войтко

Висловлюємо надію, що в бюлетень 1999 року будуть включені дані усіх регіонів, що дозволить отримати повну картину онкоепідеміологічної ситуації в Україні.

 

* В Полтавській області та м.Севастополі відновлюється робота канцер-реєстрів, в АР Крим закінчується, в Запорізькій області почато впровадження канцер-реєстру.