91-96   e쳿

, 1998 .


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 4.63 3.28 1 0.34
Vinnitsa 4.99 3.71 1.13 0.35
Volyn 6.06 3.87 1.18 0.43
Dnepropetrovsk 5.2 3.98 1.22 0.41
Donetsk 4.21 2.84 0.87 0.29
Zhytomir 5.41 3.98 1.21 0.42
Zakarpatskiy 3.62 3.21 0.98 0.31
Ivano-Frankivsk 3.53 2.6 0.79 0.25
Kiev 4.3 2.72 0.83 0.3
Lugansk 5.39 3.54 1.08 0.38
Lviv 3.65 2.31 0.71 0.26
Nikolayev 4.11 2.55 0.78 0.35
Odessa 4.08 2.92 0.89 0.31
Rovno 2.57 2.1 0.64 0.21
Sumi 6.48 4.42 1.35 0.42
Ternopol 2.73 2.04 0.62 0.2
Kharkov 5.24 3.75 1.14 0.38
Kherson 5.44 3.93 1.2 0.45
Khmelnitskiy 6.14 4.42 1.35 0.43
Cherkassy 3.85 3.12 0.95 0.29
Chernovtsy 3.79 3.24 0.99 0.27
Chernigov 5.11 3.47 1.06 0.37
Kiev city 5.09 3.7 1.13 0.44