81-85,88,90    ˲

, 1998 .


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 3.69 2.54 1 0.26
Vinnitsa 3.59 2.31 0.91 0.22
Volyn 3.74 2.94 1.16 0.28
Dnepropetrovsk 3.57 2.4 0.94 0.25
Donetsk 3.4 2.07 0.82 0.22
Zhytomir 3.61 2.78 1.09 0.27
Zakarpatskiy 2.41 1.91 0.75 0.23
Ivano-Frankivsk 3.4 2.29 0.9 0.27
Kiev 3.2 2.29 0.9 0.23
Lugansk 3.8 2.77 1.09 0.26
Lviv 4.7 3.08 1.21 0.36
Nikolayev 2.84 2.01 0.79 0.15
Odessa 2.74 2.16 0.85 0.23
Rovno 2.57 1.85 0.73 0.19
Sumi 4.18 2.96 1.16 0.3
Ternopol 3.69 2.76 1.08 0.29
Kharkov 4.07 2.64 1.04 0.28
Kherson 3.63 3.05 1.2 0.31
Khmelnitskiy 5.01 3.52 1.39 0.35
Cherkassy 4.22 2.93 1.15 0.29
Chernovtsy 2.19 1.63 0.64 0.17
Chernigov 4.7 2.77 1.09 0.29
Kiev city 4.58 3.17 1.25 0.3