С73   ЗН щитовидної залози

Смертність жіночого населення України, 1998 р.


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 0.96 0.5 1 0.06
Vinnitsa 1.6 0.76 1.52 0.08
Volyn 0.36 0.13 0.26 0.02
Dnepropetrovsk 0.89 0.5 1 0.06
Donetsk 1.18 0.63 1.25 0.07
Zhytomir 0.77 0.54 1.06 0.05
Zakarpatskiy 0.15 0.13 0.26 0.01
Ivano-Frankivsk 0.52 0.29 0.58 0.03
Kiev 1.4 0.69 1.36 0.09
Lugansk 1.38 0.67 1.33 0.09
Lviv 0.7 0.39 0.77 0.04
Nikolayev 1.42 0.7 1.38 0.11
Odessa 1.26 0.87 1.73 0.09
Rovno 0.16 0.06 0.11 0
Sumi 0.67 0.32 0.63 0.03
Ternopol 0.96 0.54 1.07 0.08
Kharkov 1.05 0.44 0.88 0.05
Kherson 1.97 0.88 1.75 0.1
Khmelnitskiy 0.63 0.29 0.57 0.04
Cherkassy 0.37 0.23 0.46 0.03
Chernovtsy 0.2 0.07 0.14 0
Chernigov 0.55 0.23 0.45 0.04
Kiev city 1.09 0.65 1.28 0.06