56  

, 1998 .


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 10.37 6.48 1 0.77
Vinnitsa 7.28 4.4 0.68 0.52
Volyn 11.23 7.86 1.21 0.93
Dnepropetrovsk 8.47 5.3 0.82 0.65
Donetsk 13.84 7.84 1.21 0.93
Zhytomir 9.28 5.72 0.88 0.72
Zakarpatskiy 5.27 4 0.62 0.53
Ivano-Frankivsk 8.37 5.54 0.86 0.66
Kiev 9.51 5.59 0.86 0.68
Lugansk 12.02 7.64 1.18 0.9
Lviv 8.99 5.92 0.91 0.73
Nikolayev 10.07 6.23 0.96 0.76
Odessa 11.27 7.41 1.14 0.87
Rovno 5.95 4.19 0.65 0.52
Sumi 13.63 7.62 1.18 0.89
Ternopol 9.47 6.56 1.01 0.75
Kharkov 10.9 6.92 1.07 0.81
Kherson 10.13 6.43 0.99 0.79
Khmelnitskiy 11.02 7.66 1.18 0.83
Cherkassy 10.68 5.8 0.9 0.73
Chernovtsy 8.98 5.89 0.91 0.69
Chernigov 12.72 6.82 1.05 0.84
Kiev city 10.91 7.63 1.18 0.89