54  

, 1998 .


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 8.38 4.44 1 0.57
Vinnitsa 7.18 3.52 0.79 0.48
Volyn 4.81 2.76 0.62 0.37
Dnepropetrovsk 8.92 4.83 1.09 0.63
Donetsk 11.11 5.47 1.23 0.67
Zhytomir 7.73 3.89 0.88 0.52
Zakarpatskiy 4.67 3.62 0.82 0.46
Ivano-Frankivsk 4.97 3.4 0.77 0.43
Kiev 8.61 4.25 0.96 0.53
Lugansk 10.36 5.13 1.16 0.68
Lviv 5.41 3.11 0.7 0.4
Nikolayev 8.08 4.63 1.04 0.62
Odessa 8.67 5.06 1.14 0.65
Rovno 3.05 1.87 0.42 0.21
Sumi 6.75 3.24 0.73 0.46
Ternopol 5.14 3 0.68 0.35
Kharkov 13.49 7.09 1.6 0.93
Kherson 7.86 4.52 1.02 0.56
Khmelnitskiy 8.39 3.67 0.83 0.45
Cherkassy 9.07 4.02 0.91 0.47
Chernovtsy 5.98 3.35 0.76 0.5
Chernigov 7.74 3.65 0.82 0.46
Kiev city 9.02 5.53 1.25 0.61