С50   ЗН молочної залози

Смертність жіночого населення України, 1998 р.


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 28.62 17.73 1 2.02
Vinnitsa 24.93 16.05 0.91 1.81
Volyn 20.86 14.58 0.82 1.64
Dnepropetrovsk 34.38 21.42 1.21 2.43
Donetsk 33 19.46 1.1 2.19
Zhytomir 28.61 17.85 1.01 1.98
Zakarpatskiy 19.14 14.87 0.84 1.59
Ivano-Frankivsk 13.87 9.42 0.53 1.04
Kiev 26.92 16.55 0.93 1.9
Lugansk 37.17 21.1 1.19 2.45
Lviv 21.76 15.06 0.85 1.71
Nikolayev 33.33 21.29 1.2 2.38
Odessa 35.36 22.31 1.26 2.55
Rovno 7.88 5.47 0.31 0.65
Sumi 27.93 16.28 0.92 1.8
Ternopol 15.41 10.7 0.6 1.21
Kharkov 39.54 23.12 1.3 2.61
Kherson 27.67 18.31 1.03 2.17
Khmelnitskiy 27.81 16.62 0.94 1.87
Cherkassy 25.21 14.25 0.8 1.66
Chernovtsy 21.94 15 0.85 1.78
Chernigov 19.63 10.23 0.58 1.17
Kiev city 33.32 22.13 1.25 2.54