33-34   , ,

, 1998 .


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 10.13 5.26 1 0.66
Vinnitsa 10.37 4.78 0.91 0.59
Volyn 4.46 2.68 0.51 0.35
Dnepropetrovsk 11.74 6.28 1.19 0.76
Donetsk 11.81 6 1.14 0.72
Zhytomir 8.25 3.81 0.72 0.47
Zakarpatskiy 5.73 3.71 0.71 0.49
Ivano-Frankivsk 4.45 2.61 0.5 0.36
Kiev 11.11 5.05 0.96 0.62
Lugansk 12.51 6.46 1.23 0.82
Lviv 6.95 3.91 0.74 0.5
Nikolayev 9.93 5.42 1.03 0.68
Odessa 12.75 7.36 1.4 0.95
Rovno 3.7 2.18 0.41 0.27
Sumi 10.93 4.97 0.94 0.64
Ternopol 9.15 4.7 0.89 0.58
Kharkov 10.47 5.28 1 0.67
Kherson 13.3 7.46 1.42 1
Khmelnitskiy 15.03 6.88 1.31 0.88
Cherkassy 10.31 4.43 0.84 0.6
Chernovtsy 8.38 4.66 0.89 0.59
Chernigov 12.03 4.77 0.91 0.63
Kiev city 8.29 5.53 1.05 0.71