С16   ЗН шлунка

Смертність жіночого населення України, 1998 р.


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 18.65 9.82 1 1.2
Vinnitsa 18.95 9.11 0.93 1.11
Volyn 11.59 7.26 0.74 0.82
Dnepropetrovsk 20.46 10.83 1.1 1.28
Donetsk 20.49 10.32 1.05 1.22
Zhytomir 20.62 10.12 1.03 1.3
Zakarpatskiy 8.74 6.16 0.63 0.74
Ivano-Frankivsk 11.65 6.81 0.69 0.89
Kiev 24.62 11.81 1.2 1.27
Lugansk 22.8 11.71 1.19 1.4
Lviv 13.34 7.54 0.77 0.96
Nikolayev 19.01 11.02 1.12 1.39
Odessa 16.6 9.69 0.99 1.16
Rovno 13.02 7.58 0.77 0.92
Sumi 23.07 11.14 1.13 1.46
Ternopol 11.72 6.47 0.66 0.82
Kharkov 21.62 10.81 1.1 1.34
Kherson 16.93 9.77 1 1.14
Khmelnitskiy 19.92 9.4 0.96 1.17
Cherkassy 22.6 11.27 1.15 1.43
Chernovtsy 15.36 8.93 0.91 1.18
Chernigov 23.08 10.11 1.03 1.23
Kiev city 17.68 10.86 1.11 1.31