С01-С14, С46.2   ЗН глотки та ротової порожнини

Смертність жіночого населення України, 1998 р.


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 1.49 0.82 1 0.09
Vinnitsa 1.4 0.77 0.94 0.06
Volyn 1.07 0.62 0.76 0.06
Dnepropetrovsk 1.78 0.93 1.14 0.11
Donetsk 1.7 0.86 1.05 0.09
Zhytomir 1.42 0.67 0.82 0.06
Zakarpatskiy 1.81 1.39 1.69 0.15
Ivano-Frankivsk 0.79 0.53 0.65 0.07
Kiev 1.5 0.75 0.91 0.07
Lugansk 2.14 1.24 1.52 0.12
Lviv 0.84 0.64 0.78 0.07
Nikolayev 1.42 0.75 0.92 0.1
Odessa 2.22 1.29 1.57 0.15
Rovno 0.64 0.43 0.53 0.05
Sumi 1.75 0.76 0.92 0.07
Ternopol 1.12 1.01 1.24 0.09
Kharkov 1.42 0.65 0.8 0.06
Kherson 1.66 0.92 1.12 0.07
Khmelnitskiy 1.5 0.79 0.97 0.08
Cherkassy 0.75 0.34 0.41 0.03
Chernovtsy 1.8 1.14 1.39 0.1
Chernigov 1.24 0.53 0.65 0.07
Kiev city 1.24 0.79 0.96 0.08