00   

, 1998 .


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 0.41 0.15 1 0.01
Vinnitsa 0.2 0.04 0.3 0
Volyn 0.18 0.07 0.44 0
Dnepropetrovsk 0.3 0.1 0.69 0
Donetsk 0.37 0.13 0.89 0.01
Zhytomir 0.52 0.16 1.04 0.01
Zakarpatskiy 0.15 0.12 0.77 0
Ivano-Frankivsk 0.26 0.11 0.76 0.03
Kiev 0.4 0.19 1.26 0.02
Lugansk 0.62 0.21 1.38 0.01
Lviv 0.14 0.05 0.32 0
Nikolayev 0.14 0.05 0.36 0
Odessa 0.74 0.38 2.52 0.04
Rovno 0 0 0 0
Sumi 0.13 0.04 0.27 0.01
Ternopol 0.16 0.04 0.29 0
Kharkov 0.8 0.26 1.74 0.02
Kherson 0 0 0 0
Khmelnitskiy 1.13 0.3 1.99 0.01
Cherkassy 1.12 0.44 2.91 0.04
Chernovtsy 0.4 0.14 0.96 0.02
Chernigov 0.41 0.09 0.6 0.01
Kiev city 0.36 0.17 1.1 0.01