00-97  

, 1998 .


  No. of death Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 41544 153.9 87.97 1 9.83
Vinnitsa 1331 132.75 73.34 0.83 8.18
Volyn 650 115.89 72.72 0.83 8.2
Dnepropetrovsk 3361 166.52 96.32 1.1 10.66
Donetsk 4813 177.79 96.7 1.1 10.67
Zhytomir 1208 155.68 85.09 0.97 9.51
Zakarpatskiy 646 97.36 72.85 0.83 8.26
Ivano-Frankivsk 1733 95.91 61.57 0.7 7.09
Kiev 1681 168.25 90.88 1.03 9.95
Lugansk 2725 188.29 101.9 1.16 11.37
Lviv 1707 119.83 74.04 0.84 8.59
Nikolayev 1108 157.16 95.42 1.08 10.72
Odessa 2305 170.85 104.06 1.18 11.45
Rovno 449 72.19 46.77 0.53 5.25
Sumi 1187 160.15 82.85 0.94 9.27
Ternopol 667 107.1 66.14 0.75 7.33
Kharkov 3044 187.49 102.82 1.17 11.49
Kherson 1047 158.29 97.75 1.11 10.82
Khmelnitskiy 1360 170.35 91.34 1.04 9.91
Cherkassy 1302 155.61 79.55 0.9 9.09
Chernovtsy 614 122.46 77.27 0.88 8.72
Chernigov 1098 151.77 71.49 0.81 8.18
Kiev city 2247 163.24 106.13 1.21 11.49