81-85,88,90    ˲

i , 1998 .


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 6.82 5.34 1 0.51
Vinnitsa 6.38 4.66 0.87 0.45
Volyn 6.78 5.58 1.04 0.51
Dnepropetrovsk 6.44 4.71 0.88 0.46
Donetsk 6.76 5.11 0.96 0.47
Zhytomir 6.44 4.99 0.93 0.48
Zakarpatskiy 4.22 3.49 0.65 0.39
Ivano-Frankivsk 5.76 4.67 0.87 0.44
Kiev 8.31 6.59 1.23 0.66
Lugansk 5.67 4.48 0.84 0.4
Lviv 9.06 6.67 1.25 0.72
Nikolayev 4.4 3.71 0.69 0.34
Odessa 5.71 4.46 0.84 0.45
Rovno 7.88 6.64 1.24 0.64
Sumi 7.56 6.38 1.2 0.58
Ternopol 6.74 5.85 1.1 0.56
Kharkov 8.01 6.45 1.21 0.62
Kherson 7.41 6.56 1.23 0.58
Khmelnitskiy 6.26 5.53 1.04 0.49
Cherkassy 6.83 4.98 0.93 0.51
Chernovtsy 4.79 3.97 0.74 0.37
Chernigov 6.22 4.16 0.78 0.43
Kiev city 8.95 6.81 1.28 0.66