С73   ЗН щитовидної залози

Захворюванiсть жіночого населення України, 1998 р.


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 6.15 4.85 1 0.47
Vinnitsa 7.18 5.25 1.08 0.54
Volyn 2.14 1.65 0.34 0.13
Dnepropetrovsk 6.19 4.9 1.01 0.47
Donetsk 5.76 4.22 0.87 0.43
Zhytomir 4.38 3.55 0.73 0.32
Zakarpatskiy 0.9 0.65 0.13 0.09
Ivano-Frankivsk 3.14 2.63 0.54 0.24
Kiev 16.72 13.82 2.85 1.32
Lugansk 5.18 3.52 0.73 0.4
Lviv 6.25 5.06 1.04 0.51
Nikolayev 4.26 3.38 0.7 0.35
Odessa 4.08 3.03 0.63 0.31
Rovno 3.22 2.69 0.55 0.27
Sumi 3.24 2.49 0.51 0.24
Ternopol 0.96 0.69 0.14 0.08
Kharkov 6.22 4.74 0.98 0.46
Kherson 10.43 7.91 1.63 0.8
Khmelnitskiy 3.63 2.94 0.61 0.26
Cherkassy 2.36 2.05 0.42 0.2
Chernovtsy 2.59 2.42 0.5 0.18
Chernigov 7.46 6.96 1.44 0.57
Kiev city 16.51 13.04 2.69 1.27