56  

i , 1998 .


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 15.78 10.82 1 1.19
Vinnitsa 11.47 8.05 0.74 0.88
Volyn 13.02 9.71 0.9 1.1
Dnepropetrovsk 14.67 9.74 0.9 1.1
Donetsk 18.9 11.96 1.1 1.34
Zhytomir 12.24 8.38 0.77 0.95
Zakarpatskiy 13.26 10.49 0.97 1.11
Ivano-Frankivsk 11.38 8.44 0.78 0.95
Kiev 17.82 12.08 1.12 1.3
Lugansk 14.65 10.13 0.94 1.11
Lviv 12.43 9.05 0.84 1.02
Nikolayev 14.18 9.99 0.92 1.11
Odessa 20.61 14.52 1.34 1.59
Rovno 13.18 10.3 0.95 1.13
Sumi 15.65 10.56 0.98 1.15
Ternopol 16.38 12.38 1.14 1.3
Kharkov 18.05 12.21 1.13 1.31
Kherson 14.51 10.53 0.97 1.12
Khmelnitskiy 18.16 11.84 1.09 1.32
Cherkassy 19 12.01 1.11 1.32
Chernovtsy 11.97 9.14 0.84 0.97
Chernigov 17.14 10.45 0.97 1.16
Kiev city 16.8 11.93 1.1 1.3