54  

i , 1998 .


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 22.98 14.9 1 1.77
Vinnitsa 20.95 13.64 0.92 1.57
Volyn 19.08 13.55 0.91 1.6
Dnepropetrovsk 24.13 14.51 0.97 1.75
Donetsk 25.84 15.37 1.03 1.87
Zhytomir 21.26 13.24 0.89 1.59
Zakarpatskiy 14.47 11.53 0.77 1.4
Ivano-Frankivsk 13.87 9.56 0.64 1.14
Kiev 26.02 16.99 1.14 1.98
Lugansk 21.35 12.68 0.85 1.59
Lviv 16.99 12.08 0.81 1.42
Nikolayev 22.98 16.1 1.08 1.85
Odessa 31.5 21.49 1.44 2.44
Rovno 15.76 11.39 0.76 1.36
Sumi 21.99 13.42 0.9 1.58
Ternopol 24.25 17.45 1.17 1.91
Kharkov 29.01 18.99 1.27 2.25
Kherson 23.28 16.15 1.08 1.86
Khmelnitskiy 18.29 10.95 0.73 1.34
Cherkassy 21.98 12.66 0.85 1.54
Chernovtsy 17.15 11.38 0.76 1.39
Chernigov 24.05 15.2 1.02 1.77
Kiev city 27.06 19.07 1.28 2.29