С50   ЗН молочної залози

Захворюванiсть жіночого населення України, 1998 р.


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 54.29 36.7 1 3.98
Vinnitsa 49.67 34.96 0.95 3.68
Volyn 43.15 32.25 0.88 3.51
Dnepropetrovsk 59.55 39.5 1.08 4.31
Donetsk 63.24 39.84 1.09 4.38
Zhytomir 47.17 31.42 0.86 3.55
Zakarpatskiy 35.87 27.93 0.76 3.04
Ivano-Frankivsk 34.02 24.58 0.67 2.58
Kiev 52.25 37.21 1.01 3.88
Lugansk 55.14 36.26 0.99 3.88
Lviv 47.95 35.15 0.96 3.7
Nikolayev 60.28 41.91 1.14 4.53
Odessa 76.27 51.91 1.41 5.55
Rovno 33.44 25.78 0.7 2.81
Sumi 51.94 33.63 0.92 3.71
Ternopol 36.61 25.08 0.68 2.75
Kharkov 65.72 42.45 1.16 4.6
Kherson 54.73 37.42 1.02 4.19
Khmelnitskiy 43.09 28.88 0.79 3.13
Cherkassy 51.04 33.54 0.91 3.58
Chernovtsy 41.68 30.86 0.84 3.34
Chernigov 47 29.72 0.81 3.28
Kiev city 65.33 46.03 1.25 5.07