33-34   , ,

i , 1998 .


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 13.83 7.32 1 0.92
Vinnitsa 16.96 7.61 1.04 0.93
Volyn 5.53 3.73 0.51 0.43
Dnepropetrovsk 13.67 7.21 0.98 0.89
Donetsk 17.42 9.18 1.25 1.11
Zhytomir 11.73 5.75 0.79 0.75
Zakarpatskiy 7.54 4.96 0.68 0.68
Ivano-Frankivsk 10.21 5.4 0.74 0.78
Kiev 16.32 7.81 1.07 0.94
Lugansk 14.86 8.25 1.13 1.01
Lviv 8.85 5.03 0.69 0.6
Nikolayev 12.91 7.34 1 0.91
Odessa 18.46 10.47 1.43 1.35
Rovno 7.72 4.43 0.6 0.57
Sumi 13.9 6.29 0.86 0.85
Ternopol 13.01 6.8 0.93 0.83
Kharkov 14.66 7.89 1.08 0.98
Kherson 14.66 8.73 1.19 1.19
Khmelnitskiy 18.91 8.72 1.19 1.15
Cherkassy 13.91 6.23 0.85 0.78
Chernovtsy 9.77 5.68 0.78 0.69
Chernigov 13.55 5.88 0.8 0.72
Kiev city 12.95 8.3 1.13 1.09