С16    ЗН шлунка

Захворюванiсть жіночого населення України, 1998 р.


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 22.81 12.35 1 1.51
Vinnitsa 21.74 10.52 0.85 1.34
Volyn 18.72 11.28 0.91 1.36
Dnepropetrovsk 22.69 12.4 1 1.47
Donetsk 25.21 13.15 1.06 1.55
Zhytomir 24.74 12.62 1.02 1.62
Zakarpatskiy 10.4 7.11 0.58 0.87
Ivano-Frankivsk 17.67 10.3 0.83 1.33
Kiev 30.03 15.24 1.23 1.8
Lugansk 22.04 11.91 0.96 1.42
Lviv 17.27 9.79 0.79 1.23
Nikolayev 21.84 12.63 1.02 1.49
Odessa 22.75 13.29 1.08 1.6
Rovno 19.94 12.03 0.97 1.47
Sumi 30.63 15.85 1.28 1.98
Ternopol 16.38 8.62 0.7 1.17
Kharkov 24.64 12.74 1.03 1.56
Kherson 19.35 11 0.89 1.32
Khmelnitskiy 22.3 11.44 0.93 1.45
Cherkassy 30.05 15.17 1.23 1.83
Chernovtsy 21.14 12.19 0.99 1.62
Chernigov 27.51 12.11 0.98 1.53
Kiev city 23.93 15.58 1.26 1.81