С15    ЗН стравоходу

Захворюванiсть жіночого населення України, 1998 р.


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 1.13 0.51 1 0.06
Vinnitsa 2.09 0.64 1.26 0.08
Volyn 0.71 0.35 0.68 0.06
Dnepropetrovsk 0.94 0.47 0.92 0.07
Donetsk 1.26 0.52 1.03 0.06
Zhytomir 0.77 0.43 0.84 0.05
Zakarpatskiy 0.15 0.09 0.18 0.02
Ivano-Frankivsk 0.79 0.4 0.8 0.06
Kiev 1.5 0.69 1.36 0.08
Lugansk 0.76 0.36 0.7 0.05
Lviv 0.49 0.25 0.5 0.03
Nikolayev 1.84 0.83 1.65 0.08
Odessa 1.19 0.52 1.03 0.05
Rovno 1.45 0.76 1.5 0.12
Sumi 1.21 0.31 0.62 0.05
Ternopol 0.8 0.43 0.85 0.07
Kharkov 1.66 0.84 1.67 0.12
Kherson 1.06 0.42 0.82 0.03
Khmelnitskiy 1.38 0.43 0.85 0.05
Cherkassy 1.99 0.93 1.83 0.12
Chernovtsy 1 0.45 0.88 0.04
Chernigov 1.24 0.5 0.99 0.07
Kiev city 0.58 0.31 0.61 0.05