С01-С08, С09-С14, С46.2   ЗН глотки та ротової порожнини

Захворюванiсть жіночого населення України, 1998 р.


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 2.41 1.46 1 0.16
Vinnitsa 1.1 0.59 0.41 0.06
Volyn 1.78 0.96 0.66 0.07
Dnepropetrovsk 1.78 1.05 0.72 0.11
Donetsk 2.95 1.67 1.15 0.16
Zhytomir 2.58 1.58 1.09 0.16
Zakarpatskiy 2.26 1.7 1.17 0.2
Ivano-Frankivsk 1.57 1.1 0.76 0.14
Kiev 2.6 1.62 1.12 0.19
Lugansk 3.32 1.8 1.24 0.24
Lviv 1.9 1.27 0.87 0.15
Nikolayev 2.41 1.52 1.04 0.16
Odessa 3.11 2.14 1.47 0.22
Rovno 2.25 1.57 1.08 0.16
Sumi 4.18 2.18 1.5 0.24
Ternopol 1.93 1.46 1 0.15
Kharkov 2.28 1.42 0.97 0.14
Kherson 2.27 1.54 1.06 0.16
Khmelnitskiy 2.13 1.15 0.79 0.12
Cherkassy 2.86 1.6 1.1 0.18
Chernovtsy 1.6 1.03 0.71 0.13
Chernigov 1.8 0.86 0.59 0.12
Kiev city 2.69 1.7 1.17 0.17