00   

i , 1998 .


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 1.92 0.86 1 0.1
Vinnitsa 3.69 1.47 1.72 0.16
Volyn 1.6 0.98 1.14 0.1
Dnepropetrovsk 1.83 0.82 0.96 0.1
Donetsk 2.03 0.88 1.02 0.1
Zhytomir 1.42 0.59 0.69 0.07
Zakarpatskiy 1.51 1.01 1.18 0.17
Ivano-Frankivsk 1.18 0.49 0.57 0.04
Kiev 2.1 0.73 0.86 0.09
Lugansk 2.49 1.04 1.22 0.14
Lviv 1.12 0.49 0.57 0.06
Nikolayev 2.98 1.38 1.61 0.15
Odessa 1.85 1.08 1.26 0.12
Rovno 1.45 0.67 0.79 0.09
Sumi 2.7 1.11 1.3 0.14
Ternopol 1.12 0.41 0.48 0.04
Kharkov 1.91 0.82 0.96 0.09
Kherson 2.27 1.16 1.36 0.12
Khmelnitskiy 1.75 0.65 0.76 0.09
Cherkassy 3.73 1.54 1.8 0.18
Chernovtsy 1.2 0.57 0.67 0.09
Chernigov 1.52 0.38 0.45 0.04
Kiev city 0.73 0.42 0.49 0.05