00-97   (All cancers)

i , 1998 .


  No of new cases Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 78252 289.83 179.46 1 18.49
Vinnitsa 2752 270.19 160.21 0.89 16.4
Volyn 1267 225.54 152.31 0.85 15.74
Dnepropetrovsk 6015 297.17 180.79 1.01 18.93
Donetsk 8726 321.32 189.19 1.05 19.34
Zhytomir 2092 268.83 161.79 0.9 16.97
Zakarpatskiy 1207 179.04 136.02 0.76 14.63
Ivano-Frankivsk 1639 212.9 140.16 0.78 14.86
Kiev 3333 331.61 204.48 1.14 20.34
Lugansk 4132 284.82 169.91 0.95 17.77
Lviv 3456 242.33 160.15 0.89 16.82
Nikolayev 2119 300.41 194.27 1.08 19.84
Odessa 4889 362.3 233.8 1.3 23.27
Rovno 1333 214.33 149.41 0.83 15.5
Sumi 2331 312.07 180.22 1 18.75
Ternopol 1403 224.8 143.1 0.8 14.88
Kharkov 5192 318.38 193.83 1.08 19.79
Kherson 2132 320.96 210.09 1.17 21.26
Khmelnitskiy 2209 274.19 160.88 0.9 16.69
Cherkassy 2558 306.13 171.74 0.96 17.76
Chernovtsy 1132 225.77 151.55 0.84 15.7
Chernigov 2035 280.46 154.47 0.86 16.06
Kiev city 4745 344.09 235.71 1.31 23.51