81-85,88,90   ˲

, 1998 .


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 5.52 4.61 1 0.49
Vinnitsa 5.28 4.26 0.93 0.44
Volyn 3.77 3.17 0.69 0.33
Dnepropetrovsk 5.33 4.47 0.97 0.49
Donetsk 5.78 4.56 0.99 0.51
Zhytomir 5.79 5.08 1.1 0.46
Zakarpatskiy 4.05 3.78 0.82 0.45
Ivano-Frankivsk 5.51 4.9 1.06 0.47
Kiev 5.24 4.55 0.99 0.5
Lugansk 6.86 6.02 1.31 0.55
Lviv 6.26 5.22 1.13 0.65
Nikolayev 5.85 5.19 1.13 0.54
Odessa 5.42 4.63 1.01 0.49
Rovno 4.25 3.76 0.82 0.43
Sumi 7.06 5.44 1.18 0.58
Ternopol 5.92 5.17 1.12 0.45
Kharkov 4.78 3.95 0.86 0.4
Kherson 5.32 4.5 0.98 0.47
Khmelnitskiy 5.87 4.14 0.9 0.56
Cherkassy 5.53 4.81 1.04 0.45
Chernovtsy 4.55 4.11 0.89 0.46
Chernigov 5.58 4.23 0.92 0.4
Kiev city 5.39 4.84 1.05 0.5