С73   ЗН щитовидної залози

Смертність чоловічого населення України, 1998 р.


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 0.69 0.55 1 0.07
Vinnitsa 0.72 0.59 1.08 0.07
Volyn 1.19 1.02 1.86 0.13
Dnepropetrovsk 0.86 0.66 1.19 0.09
Donetsk 0.77 0.59 1.06 0.07
Zhytomir 1.19 0.85 1.54 0.1
Zakarpatskiy 0.49 0.45 0.82 0.04
Ivano-Frankivsk 0 0 0 0
Kiev 0.58 0.42 0.77 0.06
Lugansk 0.64 0.5 0.91 0.07
Lviv 0.54 0.48 0.87 0.07
Nikolayev 0.81 0.68 1.23 0.09
Odessa 0.34 0.3 0.54 0.04
Rovno 0.18 0.15 0.28 0.02
Sumi 0.64 0.45 0.81 0.06
Ternopol 0.37 0.28 0.51 0.04
Kharkov 1.01 0.77 1.41 0.11
Kherson 0.69 0.7 1.27 0.03
Khmelnitskiy 1.03 0.88 1.59 0.08
Cherkassy 0.6 0.52 0.95 0.06
Chernovtsy 0.91 0.7 1.26 0.09
Chernigov 0.84 0.49 0.89 0.06
Kiev city 0.65 0.57 1.04 0.05