С16    ЗН шлунка

Смертність чоловічого населення України, 1998 р.


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 33.18 25.12 1 3.18
Vinnitsa 38.43 26.66 1.06 3.35
Volyn 29.55 23.91 0.95 2.98
Dnepropetrovsk 33.23 24.78 0.99 3.21
Donetsk 35.63 25.34 1.01 3.21
Zhytomir 44.41 32.16 1.28 3.98
Zakarpatskiy 20.06 17.99 0.72 2.49
Ivano-Frankivsk 20.46 16.65 0.66 2.09
Kiev 44.22 33.64 1.34 4.17
Lugansk 37.66 27.64 1.1 3.55
Lviv 25.8 20.79 0.83 2.65
Nikolayev 25.52 20.85 0.83 2.45
Odessa 28.04 22.19 0.88 2.79
Rovno 18.24 15.58 0.62 1.95
Sumi 48.76 33.2 1.32 4.22
Ternopol 26.45 19.6 0.78 2.57
Kharkov 34.62 25.88 1.03 3.3
Kherson 34 29.38 1.17 3.42
Khmelnitskiy 42.39 30.36 1.21 3.76
Cherkassy 42.13 28.26 1.13 3.55
Chernovtsy 23.64 19.04 0.76 2.36
Chernigov 46.46 29.55 1.18 3.64
Kiev city 25.08 22.18 0.88 2.78