С01-С14, С46.2   ЗН глотки та ротової порожнини

Смертність чоловічого населення України, 1998 р.


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 12.64 10.04 1 1.21
Vinnitsa 18.49 14.14 1.41 1.66
Volyn 9.72 8.26 0.82 1
Dnepropetrovsk 10.6 8.34 0.83 0.98
Donetsk 9.42 7.1 0.71 0.84
Zhytomir 14.26 11.59 1.15 1.33
Zakarpatskiy 13.59 12.68 1.26 1.68
Ivano-Frankivsk 7.4 6.47 0.64 0.76
Kiev 16.41 12.82 1.28 1.51
Lugansk 11.89 8.88 0.88 1.05
Lviv 10.12 8.68 0.86 1.02
Nikolayev 14.31 11.9 1.19 1.44
Odessa 19.4 15.76 1.57 1.84
Rovno 4.07 3.93 0.39 0.41
Sumi 18.93 13.93 1.39 1.8
Ternopol 9.99 8.55 0.85 0.99
Kharkov 13.47 10.54 1.05 1.34
Kherson 13.91 11.49 1.14 1.55
Khmelnitskiy 14.81 11.28 1.12 1.43
Cherkassy 16.73 11.96 1.19 1.48
Chernovtsy 10.46 9.08 0.9 1.12
Chernigov 19.43 13.97 1.39 1.55
Kiev city 8.41 7.27 0.72 0.85