00-97  

, 1998 .


  No. of death Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 54495 232.77 178.98 1 20.01
Vinnitsa 1992 239.22 168.75 0.94 18.95
Volyn 1004 199.1 162.46 0.91 18.38
Dnepropetrovsk 4352 249.31 189.89 1.06 21.4
Donetsk 5979 256.24 187.16 1.05 20.83
Zhytomir 1723 255.89 188.53 1.05 20.5
Zakarpatskiy 1006 162.78 149.59 0.84 17.25
Ivano-Frankivsk 1103 160.07 133.43 0.75 15.34
Kiev 2183 254.05 195.12 1.09 21.22
Lugansk 3317 264.63 197.49 1.1 22.04
Lviv 2473 191 156.63 0.88 17.98
Nikolayev 1572 255.55 209.27 1.17 22.74
Odessa 2735 231.73 185.7 1.04 20.48
Rovno 663 117.38 102.38 0.57 12
Sumi 1706 273.63 193 1.08 21.27
Ternopol 1212 224.16 169.58 0.95 19.09
Kharkov 3323 240.71 182.23 1.02 20.11
Kherson 1564 268.56 230.62 1.29 24.72
Khmelnitskiy 1927 282.64 205.78 1.15 22.35
Cherkassy 1749 249.65 173.54 0.97 19.17
Chernovtsy 827 188.01 153.59 0.86 17.86
Chernigov 1696 286.53 186.32 1.04 20.54
Kiev city 2292 186.91 166.78 0.93 18.55