81-85,88,90    ˲

i , 1998 .


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 8.32 7.18 1 0.73
Vinnitsa 9.61 7.87 1.1 0.83
Volyn 6.15 5.61 0.78 0.58
Dnepropetrovsk 7.96 7 0.97 0.7
Donetsk 9.25 7.73 1.08 0.79
Zhytomir 7.28 6.34 0.88 0.61
Zakarpatskiy 5.83 5.41 0.75 0.61
Ivano-Frankivsk 8.27 7.22 1 0.75
Kiev 10.71 9.21 1.28 0.91
Lugansk 6.7 5.94 0.83 0.6
Lviv 9.42 8.35 1.16 0.83
Nikolayev 6.67 6.02 0.84 0.65
Odessa 8.81 7.73 1.08 0.75
Rovno 9.38 8.81 1.23 0.86
Sumi 9.78 7.75 1.08 0.83
Ternopol 8.14 7.34 1.02 0.63
Kharkov 7.75 6.79 0.95 0.67
Kherson 7.21 6.25 0.87 0.65
Khmelnitskiy 9.24 7.89 1.1 0.77
Cherkassy 7.02 5.61 0.78 0.62
Chernovtsy 6.37 5.48 0.76 0.53
Chernigov 8.62 6.69 0.93 0.69
Kiev city 8.9 8.22 1.14 0.88