С73   ЗН щитовидної залози

Захворюванiсть чоловічого населення України, 1998 р.


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 1.88 1.56 1 0.17
Vinnitsa 2.04 1.66 1.07 0.16
Volyn 1.39 1.29 0.83 0.14
Dnepropetrovsk 2 1.65 1.06 0.17
Donetsk 1.76 1.33 0.85 0.14
Zhytomir 1.93 1.71 1.09 0.12
Zakarpatskiy 1.29 1.17 0.75 0.13
Ivano-Frankivsk 0.58 0.43 0.28 0.07
Kiev 2.91 2.44 1.56 0.26
Lugansk 1.12 0.85 0.55 0.1
Lviv 1.39 1.23 0.79 0.13
Nikolayev 0.33 0.33 0.21 0.02
Odessa 1.53 1.3 0.83 0.13
Rovno 1.24 1.07 0.69 0.11
Sumi 0.96 0.67 0.43 0.09
Ternopol 1.11 0.77 0.49 0.12
Kharkov 2.46 1.99 1.28 0.23
Kherson 2.92 2.4 1.54 0.25
Khmelnitskiy 1.47 1.31 0.84 0.14
Cherkassy 2.24 1.78 1.14 0.22
Chernovtsy 1.14 0.95 0.61 0.12
Chernigov 2.7 2.03 1.3 0.19
Kiev city 4.57 3.95 2.53 0.41