33-34   , ,

i , 1998 .


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 77.56 58.74 1 7.48
Vinnitsa 77.34 53.95 0.92 6.63
Volyn 59.89 48.35 0.82 6.22
Dnepropetrovsk 85.53 64.25 1.09 8.12
Donetsk 94.73 67.72 1.15 8.46
Zhytomir 73.07 52.57 0.89 6.55
Zakarpatskiy 53.23 48.53 0.83 6.24
Ivano-Frankivsk 70.53 57.9 0.99 7.44
Kiev 76.11 57.95 0.99 7.46
Lugansk 80.1 58.28 0.99 7.53
Lviv 64.41 52.01 0.89 6.73
Nikolayev 89.9 73.2 1.25 9.09
Odessa 79.22 62.65 1.07 8.09
Rovno 49.75 42.5 0.72 5.54
Sumi 86.45 60.28 1.03 7.55
Ternopol 87.11 65 1.11 8.29
Kharkov 77.07 57.88 0.99 7.21
Kherson 98.56 82.39 1.4 10.27
Khmelnitskiy 84.63 61.66 1.05 7.64
Cherkassy 72.31 50.3 0.86 6.28
Chernovtsy 73.43 58.68 1 7.69
Chernigov 101.7 64.15 1.09 8.3
Kiev city 47.54 41.49 0.71 5.48