С16    ЗН шлунка

Захворюванiсть чоловічого населення України, 1998 р.


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 39.7 30.14 1 3.79
Vinnitsa 48.88 33.79 1.12 4.31
Volyn 35.5 28.81 0.96 3.57
Dnepropetrovsk 38.9 29.44 0.98 3.63
Donetsk 43.17 31.19 1.03 3.88
Zhytomir 48.56 35.12 1.17 4.4
Zakarpatskiy 26.05 23.28 0.77 3.12
Ivano-Frankivsk 29.9 24.36 0.81 3.36
Kiev 50.27 38.56 1.28 4.77
Lugansk 38.13 27.47 0.91 3.56
Lviv 28.96 23.51 0.78 2.97
Nikolayev 32.68 26.99 0.9 3.28
Odessa 35.92 28.25 0.94 3.56
Rovno 33.99 29.3 0.97 3.83
Sumi 56.94 39.07 1.3 4.69
Ternopol 32.92 24.58 0.82 3.12
Kharkov 38.61 29.11 0.97 3.64
Kherson 36.4 30.67 1.02 3.82
Khmelnitskiy 51.78 37.32 1.24 4.54
Cherkassy 53.34 36.31 1.2 4.61
Chernovtsy 28.87 22.51 0.75 2.9
Chernigov 54.74 35.08 1.16 4.36
Kiev city 32.1 27.92 0.93 3.51