С15    ЗН стравоходу

Захворюванiсть чоловічого населення України, 1998 р.


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 7.45 5.77 1 0.72
Vinnitsa 10.57 7.77 1.35 0.93
Volyn 7.93 7 1.21 0.82
Dnepropetrovsk 5.9 4.4 0.76 0.58
Donetsk 7.19 5.14 0.89 0.64
Zhytomir 8.61 6.7 1.16 0.86
Zakarpatskiy 5.34 4.79 0.83 0.55
Ivano-Frankivsk 2.47 2.1 0.36 0.25
Kiev 10.59 7.96 1.38 0.95
Lugansk 5.5 4.16 0.72 0.5
Lviv 5.25 4.44 0.77 0.52
Nikolayev 6.5 5.14 0.89 0.63
Odessa 7.79 6.36 1.1 0.88
Rovno 8.14 7.55 1.31 0.87
Sumi 12.99 9.48 1.64 1.15
Ternopol 8.14 5.88 1.02 0.78
Kharkov 8.26 6.4 1.11 0.8
Kherson 6.01 5.3 0.92 0.66
Khmelnitskiy 10.27 7.8 1.35 0.92
Cherkassy 10.76 7.19 1.25 1
Chernovtsy 5.23 4.45 0.77 0.53
Chernigov 10.64 7.12 1.23 0.83
Kiev city 5.55 4.88 0.85 0.58