С01-С08, С09-С14, С46.2   ЗН глотки та ротової порожнини

Захворюванiсть чоловічого населення України, 1998 р.


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 15.71 12.51 1 1.5
Vinnitsa 21.74 16.06 1.28 1.97
Volyn 13.68 12.16 0.97 1.5
Dnepropetrovsk 13.63 10.86 0.87 1.29
Donetsk 12.55 9.29 0.74 1.12
Zhytomir 18.86 14.84 1.19 1.83
Zakarpatskiy 12.78 11.94 0.95 1.5
Ivano-Frankivsk 11.76 10.07 0.8 1.2
Kiev 22.34 17.4 1.39 2.02
Lugansk 11.17 8.7 0.7 1.02
Lviv 12.43 10.63 0.85 1.28
Nikolayev 14.47 12 0.96 1.4
Odessa 25.93 21.05 1.68 2.41
Rovno 12.04 11.08 0.89 1.25
Sumi 23.26 17.39 1.39 2.16
Ternopol 14.24 11.5 0.92 1.39
Kharkov 16.3 13.01 1.04 1.55
Kherson 13.05 11.24 0.9 1.29
Khmelnitskiy 17.31 13.73 1.1 1.68
Cherkassy 19.42 14.37 1.15 1.76
Chernovtsy 13.41 11.52 0.92 1.47
Chernigov 20.61 14.97 1.2 1.7
Kiev city 12.25 10.3 0.82 1.22