С00    ЗН Губи

Захворюванiсть чоловічого населення України, 1998 р.


  Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 6.76 5.1 1 0.64
Vinnitsa 11.05 7.66 1.5 0.98
Volyn 7.14 5.52 1.08 0.73
Dnepropetrovsk 5.61 4.24 0.83 0.49
Donetsk 6.51 4.47 0.88 0.6
Zhytomir 5.35 3.65 0.72 0.49
Zakarpatskiy 5.34 5.02 0.99 0.58
Ivano-Frankivsk 5.22 4.27 0.84 0.52
Kiev 7.8 5.89 1.16 0.72
Lugansk 6.7 4.97 0.98 0.58
Lviv 4.17 3.34 0.66 0.43
Nikolayev 6.83 5.62 1.1 0.67
Odessa 7.88 6.18 1.21 0.81
Rovno 4.78 4 0.79 0.4
Sumi 10.27 6.92 1.36 0.9
Ternopol 7.03 5.28 1.04 0.79
Kharkov 7.46 5.62 1.1 0.63
Kherson 10.47 8.57 1.68 1.21
Khmelnitskiy 8.07 5.7 1.12 0.64
Cherkassy 10.01 6.81 1.34 0.87
Chernovtsy 6.14 4.57 0.9 0.51
Chernigov 8.45 5.23 1.03 0.67
Kiev city 2.45 2.18 0.43 0.25