00-97  

i , 1998 .


  No of new cases Crude rate Standardised rate Relative risk Cumulative risk (75)
Ukraine 80026 341.87 264.25 1 27.87
Vinnitsa 3230 383.58 271.04 1.03 28.22
Volyn 1438 284.37 233.38 0.88 25.09
Dnepropetrovsk 6277 357.75 275.36 1.04 29.04
Donetsk 8728 372.34 274.53 1.04 28.66
Zhytomir 2286 339.36 249.67 0.94 26.44
Zakarpatskiy 1435 230.9 211.85 0.8 23.14
Ivano-Frankivsk 1925 277.77 231 0.87 25.31
Kiev 3277 379.39 292.32 1.11 30.46
Lugansk 3933 312.5 233.71 0.88 25.37
Lviv 3656 281.98 232.09 0.88 24.91
Nikolayev 2090 338.95 280.73 1.06 29.14
Odessa 4557 385.59 309.67 1.17 31.99
Rovno 1426 252.1 220.16 0.83 23.99
Sumi 2504 399.22 282.59 1.07 29.35
Ternopol 1801 332.17 250.97 0.95 27.26
Kharkov 4840 348.71 266.91 1.01 27.83
Kherson 2224 381.04 325.52 1.23 32.97
Khmelnitskiy 2588 373.87 277.07 1.05 28.35
Cherkassy 2600 375 262.8 0.99 27.62
Chernovtsy 1229 279.17 225.57 0.85 24.73
Chernigov 2373 400.74 261.71 0.99 27.54
Kiev city 3993 324.64 289.43 1.1 29.56