ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНИ

 

Статево-вікова структура населення України графічно зображена на малюнку, а кількісний склад різних вікових груп подано в таблиці. Аналіз повікової структури важливий з точки зору прогнозування рівня ризику виникнення онкологічних захворювань, які, як відомо найбільше вражають населення старших вікових груп. Як видно, в віковій групі 0-4 роки кількісно переважають дівчатка, у віці 5-14 років дещо більше хлопчиків, у вікових інтервалах 15-29 років більша кількість чоловіків. Починаючи з віку 30-34 роки кількість жінок стає більшою від чоловіків, причому у віці 60-64 роки кількість жінок у 1,5 рази більша ніж чоловіків, у віці 75-79 років - в 2,7 рази, а у віці 80 років та старіше у 3 рази.


Якщо структурувати демографічні показники, то можна зазначити, що у чоловіків діти та підлітки (0-19 років) складають 29%, особи працездатного віку 61%, старшого та старечого віку 10%. У жінок ці показники відповідно складають 24%, 20% та 56%.


Таким чином, висока летальність чоловчого населення в працездатному віці призводить до деформації демографічної піраміди з суттєвим переважанням в структурі старших вікових груп жіночого населення.