ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ДАНИХ КАНЦЕР-РЕЄСТРУ

Дані про випадки раку в 1998 році отримані з бази даних Національного канцер-реєстру після їх уточнення в 1999 році на основі даних регіональних канцер-реєстрів. Дані обласних реєстрів подаються в Центральний реєстр після перевірки їх якості згідно вимогам Міжнародної агенції з вивчення раку.


Внесення в реєстри інформації про локалізацію розміри та морфологічний тип пухлини дозволяє в автоматичному режимі підтримувати в базі даних визначення пухлини за необхідною міжнародною класифікацією від ICD-8 до ICD-10 чи ICD-O.


В 1998 році 71,7% пухлин було морфологічно верифіковано.
База даних канцер-реєстру була використана також для розрахунку показників смертності, тобто в число померлих від раку включались лише особи, які проживали та були прописані в даному регіоні.
Вперше подаються дані популяційного виживання онкологічних хворих, які обраховані на основі баз даних обласних канцер-реєстрів, які функціонують 5 та більше років.


Накопичення, структурування, розрахунок та аналіз даних про захворюваність, смертність, виживання онкологічних хворих та показники діяльності онкологічних закладів було виконано в Центральному канцер-реєстрі в межах відділу наукових основ організації протиракової боротьби інституту онкології та радіології АМН України при постійних консультаціях та співробітництві з Міжнародною агенцією по вивченню раку (Ліон, Франція).